ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΩΔΩΝΗΣ: «ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΙΕΡΕΙΣ – ΘΕΛΟΥΝ ΚΡΕΜΑΣΜΑ»!

Ἐπίσκοποι δυνάμει καθῃρημένοι καὶ ἀφορισμένοι ζητοῦν ἐμπιστοσύνη καὶ ὑπακοή!

«… ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον» (1 Ἰν. Δ΄, 1)!

Δηλώσεις που πραγματικά σοκάρουν και σε κάνουν να αναρωτηθείς πως γίνεται να βγαίνουν απο το στόμα ένας ανθρώπου της Εκκλησίας, εξήλθαν γι’ ακόμη μια φορά από τον Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομο.

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος αποκαλεί τους ανεμβολίαστους ψεκασμένους από σήμερα στα τηλεοπτικά παράθυρα, που αρέσκεται να βγαίνει, και ιδιαίτερα τους Ιερείς  που δεν εμβολιάζονται «όργανο του σατανά»!

«Ο σατανάς έχει επιτραπεί από τον ίδιο το θεό να μας ”πειράζει”. Από την επιδεκτικότητα του ανθρώπου αν γίνεται όργανο του σατανά, όπως εν προκειμένω γίνονται αυτοί που δεν ακούνε τη φωνή της Εκκλησίας», τα ακριβή λόγια του χαρακτηριστικά!

Οι ανεμβολίαστοι ιερείς θέτουν εαυτόν εκτός Εκκλησίας καθώς δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις της Συνόδου και του Οικουμενικού Πατριάρχη.

«Κρέμασμα θέλουν, εμ τι; Η Εκκλησία έχει κανόνες, όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος» είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Ειδικά για τα μοναστήρια τόνισε ότι η λήψη μέτρων για αρνητές είναι λίγο πιο δύσκολη, ωστόσο ο Επίσκοπος έχει τη δυνατότητα να πει στον ηγούμενο «δεν θα εξομολογήσεις, δεν θα λειτουργήσεις μέχρι νεοτέρας».

Ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο μοναστήρι του Αγίου Διονύσου, όπου «κρύβονται οι καλόγεροι που κάνουν το εμβόλιο από τον ηγούμενο».

Τέλος πρότεινε γι’ ακόμη μια φορά να γίνει οριζόντια υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για όλους όσους μισθοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου χωρίς διαχωρισμούς εάν πρόκειται για παππά.

Ἐμεῖς, ὁ ἁμαρτωλὸς Λαὸς τοῦ Θεοῦ, προσπαθοῦμε νὰ κάνουμε ὑπακοή, χάριτι Θεοῦ, εις τα δημοσίως λεγόμενα καὶ πραττόμενα τα οποία εἶναι τὰ ὄντως στερούμενα Πνεύματος Θεοῦ κι ὅτι οἱ ἴδιοι είστε οἱ ὄντως ψευδοπροφῆτες! Είστε ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ, οἱ ἐχθροὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς Ἑλλάδος, -ὄχι ἐξ ἀμελείας ἀλλὰ- ἐκ προθέσεως συνειδητοὶ δολοφόνοι σωμάτων καὶ -κυρίως- ψυχῶν!

Μετατρέψατε τὴν Λειτουργικὴ προτροπὴ «ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα» σὲ «ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν ἀνθρωπίνῃ ἐπιστήμῃ τῇ θεοποιηθείσῃ παραθώμεθα»;

Δυστυχῶς, ἕως ὅτου ὁ Σωτὴρ Χριστὸς νὰ παρέμβῃ αἰσθητῶς καὶ νὰ ἀναδείξῃ νέους Μακκαβαίους, νέους Μαξίμους Ὀμολογητάς, νέους Μάρκους Εὐγενικούς, μοναδικοὶ ἀπλανεῖς πνευματικοὶ ὁδηγοί μας ἀπέμειναν πλέον οἱ Ἅγιοι ἡμῶν Πατέρες! Εἴθε, ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου καὶ δι’ εὐχῶν των, ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσῃ καὶ νὰ μὴν ἀπολέσουμε τὴν σωτηρία μας!

Leave a Comment

Filed under ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ