Διαβάστε στην εφημερίδα ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ που κυκλοφορεί: “Οι Έλληνες Φιλισταίοι, ο Αντίοχος ο Επιφανής και οι Μακκαβαίοι”

Διαβάστε στην εφημερίδα ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ που κυκλοφορεί: “Οι Έλληνες Φιλισταίοι, ο Αντίοχος ο Επιφανής και οι Μακκαβαίοι”

“Η σύγκρουση ανάμεσα στον Ελληνισμό και στον εβραϊσμό, συγκεκριμενοποιείται προς τα τέλη του 17ου αιώνα π.Χ., μία περίοδο κατά την οποία συντελείται μία πολιτιστική ανάπτυξη των Φιλισταίων στις ακτές της Παλαιστίνης. Οι Φιλισταίοι, ως γνωστόν, είναι ελληνικό φύλο που έλκει την καταγωγή του από την Κρήτη.

Οι Φιλισταίοι φορείς μίας υψηλής πολιτιστικής  παραδόσεως, που όμοιά της δεν είχαν ποτέ γνωρίσει οι νομάδες σημίτες, επεκτείνονται σε ολόκληρη την περιοχή της Παλαιστίνης. Τότε ακριβώς επιχειρείται λυσσωδώς η εκδίωξή τους από τους Χαναανίτες και τους ευρισκόμενους σε πρωτόγονη κατάσταση περιφερόμενους Ιουδαίους. Μέχρι να επέλθει η επιβολή των Φιλισταίων, προηγήθηκε ένας αγώνας αδυσώπητος.

Ανιχνεύοντας τις πηγές του παρελθόντος, προκύπτει ότι η χώρα της Παλαιστίνης, ουσιαστικά γη Ελληνική, έλαβε την ονομασία της από τον Ηρόδοτο. Το δε νότιο τμήμα της Παλαιστίνης, της γης δηλαδή των «Παλαισάτι» – Φιλισταίων, ονομαζόταν από τους εβραίους «νεγέβ των Χερεθί», φράση η οποία σημαίνει «Νότος των Κρητών».

Comments Off on Διαβάστε στην εφημερίδα ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ που κυκλοφορεί: “Οι Έλληνες Φιλισταίοι, ο Αντίοχος ο Επιφανής και οι Μακκαβαίοι”

Filed under ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Comments are closed.