ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ – ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ!

Η Άνοια, με πιο συχνή μορφή τη νόσο Αλτσχάιμερ, αποτελεί μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα και  χαρακτηρίζεται από τους επιστήμονες ως η επιδημία του 21ου αιώνα.
Σήμερα υπάρχουν 200.000 ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ στην Ελλάδα,  7.300.000 στην Ευρώπη και 36.000.000 ασθενείς παγκοσμίως. Λόγω της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν μέχρι το 2050. Το κόστος της Άνοιας παγκοσμίως (έμμεσο και άμεσο) ήταν 604 δις εκατ. δολάρια για το 2010 και κάθε χρόνο αυξάνεται δραματικά, ώστε να απειλεί με χρεοκοπία τα εθνικά συστήματα υγείας (δημόσια και ιδιωτικά). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νόσος Αλτσχάιμερ απορροφά αυτή τη στιγμή το 25% του συνόλου των δαπανών για την Υγεία. Σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη ήδη εφαρμόζουν ή εκπονούν στρατηγικά σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ. 
Στην Ελλάδα 400.000 φροντιστές παρέχουν καθημερινά φροντίδα στους ανθρώπους με Άνοια με πιό συχνή μορφή την νόσο Αλτσχάιμερ, επωμιζόμενοι ένα τεράστιο πρακτικό, οικονομικό και ψυχικό φορτίο. Πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι – ασθενείς, οικογένειες, επαγγελματίες υγείας και κρατικοί φορείς – να συνεργαστούμε για να γίνει η Άνοια προτεραιότητα στη Δημόσια Υγεία. Τώρα είναι η ώρα να ενωθούμε όλοι μαζί και να μιλήσουμε για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ και των οικογενειών τους καθώς και να πιέσουμε την Πολιτεία για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών μέσω εκπόνησης και εφαρμογής Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη νόσο Αλτσχάιμερ.
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη νόσο Αλτσχάιμερ πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής βασικά σημεία.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της Άνοιας
  • Ίδρυση εξειδικευμένων δομών και υπηρεσιών για ασθενείς με Άνοια – Διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας των υπαρχόντων υπηρεσιών και δομών
  • Πρόσβαση όλων των ασθενών σε φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες 
  • Σεβασμός στα δικαιώματα των ασθενών – Θέσπιση  νομικού πλαισίου για ασθενείς με Άνοια
  • Εκπαίδευση και υποστήριξη των φροντιστών των ασθενών – Επιδόματα και βοηθήματα για τις οικογένειες των ασθενών με Άνοια
  • Διάθεση κονδυλίων για την έρευνα σχετικά με τη νόσο Αλτσχάιμερ
  • Συνεργασία των αρμόδιων φορέων σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο – Διάχυση καλών πρακτικών

Comments Off on ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ – ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ!

Filed under ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Comments are closed.