ΕΝ ΤΩΝ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΥ

Ἑλλὰς Ἐν ἔτει 2021. Τσιφτετέλια καὶ ἐπικλήσεις στὸν ἀλλὰχ ἐκ τῶν πιστῶν του ὄπου κατέκλεισαν τὸν τόπο. Καὶ σὺν μέσα σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν ἔξταση τῆς ἁνατολῆς, χιλιάδες ἀναμένες ὀθόνες κρατοῦν χιλιάδες νεορωμιοῦς ‘’σβηστοῦς’’. Ἀναφέρομαι ἀσφαλῶς στὰ <<μέσα μαζικῆς ”ἐνημερώσεως”>> ὅπου κατέχουν ἐπὶ πολλῶν ἐτῶν τὰ σκήπτρα τοῦ πνευματικοῦ σκοταδισμοῦ. Κομμάτι τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ, ἀποτελοῦν σάρξ ἐκ τὴς σαρκός του, φυσικῶς ἀφοῦ -τὸ βλέπουμε ἄλλωσθε- εἶναι οἱ βασικοὶ πυλὼνες τοῦ συστήματος. Ἐν τέλει: γνησίως ἐκπρόσωποι του, ἄρα ταυτόσημα μαζί του.

Τὸ πνευματικὸ σκότος ἀναπαράγεται κατόπιν ἐντολῆς τοῦ συστήματος (καθῶς εἶναι μεγίστη ἀνάγκη περὶ τῆς ὁμαλῆς λειτουργίας μιὰς δημοκρατίας, οἱ ἐκλέκτορες της νὰ διαθέτουν χαμηλὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο) διὰ μέσω πολλῶν μορφῶν -τὶ νὰ πρωτοθυμηθοῦμε ἄραγε; Ὠστόσο ἂς σχολιάσουμε τὴν πρσφάτως ἀναπαραγωγὴ του, μιὰ ἀναπαραγωγή διὰ μέσω κοπράνων! Ἀν καὶ εἴχαμε συνηθίσει νὰ ἀντικρίζουμε τέτοιου εἴδους μορφῶν ἀναπαραγωγῆς, σήμερα βλέπουμε καὶ τὴν ἑξῆς πρωτοπορία: τοῦς χαχόλους πρωταγωνιστὲς αὐτῶν τῶν βοθρικῶν μορφῶν (θεαμάτων), νὰ κολυμποὺν ἐν αὐτά!

Ἐν τῶν κοινοβουλευτικῶν κοπράνων λοιπὸν, καθῶς ἐν αὐτῶν μπανιαρίζονται οἱ θλιβεροὶ νεορωμιοί τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ταπεινοὶ κοπρολάγνοι προσκυνητές τῶν βοθρικῶν μολώχ τοῦ πανούργου προαναφερφέντος συστήματος καὶ θυσιαστές ἔναντι αὐτῶν κάθε ψήγματος ἀξιοπρέπειας.

Ἐν τῶν κοινοβουλευτικῶν κοπράνων, καθῶς αὐτὸ τὸ σύστημα μόνο κόπρανα παράγει.

Ἐν τῶν κοινοβουλευτικῶν κοπράνων, καθῶς αὐτὴ εἶναι ἡ μοίρα << τῆς δημοκρατίας μάς>> καὶ οἱ ἐκλέκτορες της τελικῶς!

Τὶ Θεία εὐλογία νὰ εἴμεθα οἱ ”ἀπόκληροι” της;

Ζήτω Ὁ Λαϊκὸς Σύνδεσμος – Χρυσὴ Αὐγή

Μάξιμος Ἰωαννίδης

* * *

<<Πρέπει νὰ ἐναντιωθοῦμε ἀποφαστιστικῶς στὴ δημοκρατική, ἀστικὴ ἄποψη τοῦ Δεκάτου Ἑνάτου Αἰώνος ἡ ὁποία σὲ ἀντιστοιχία μὲ τὴν ἐμφάνιση ἐνὸς ὑποδεεστέρου ἀνθρωπίνου τύπου, ἔχει ἐμφανισει τὴν ἐκδοχή της σάν τὴ μόνη λογική καὶ ἀναμφισβήτητη>>

Ἱούλιος Ἔβολα, << Ἄνθρωποι Ἀνάμεσα Στὰ Ἐρείπια>>, Σελίς: 114.

Comments Off on ΕΝ ΤΩΝ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΥ

Filed under ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Comments are closed.