Η υπεύθυνη και ολοκληρωμένη πρόταση της Χρυσής Αυγής για την προστασία αγοράς ακινήτων.

Προστασία της αγοράς ακινήτων και αντιμετώπιση των υφισταμένων προβλημάτων εξαιτίας της υπερφορολόγησης. Η υπεύθυνη και ολοκληρωμένη πρόταση της Χρυσής Αυγής.
f2afb-cea7cf81cf85cf83ceaece91cf85ceb3ceae

1.    Άμεση εξίσωση των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές τιμές. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πραγματικές τιμές των αστικών ακινήτων (και ειδικότερα εκείνων που έχουν εμπορική χρήση) βρίσκονται στο ένα τρίτο των υφισταμένων αντικειμενικών. Αυτό αποτρέπει τις συναλλαγές και καθιστά την αγορά ρηχότερη. Ως εκ τούτου, όταν βρεθεί κάποιος στην ανάγκη να πουλήσει αναγκάζεται να μειώσει πολύ την ζητούμενη τιμή – αναγκάζεται να «σκοτώσει» το ακίνητο.

2.    Άμεση μείωση του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων στο 1% της εμπορικής τιμής. Στόχος είναι η μείωση του κόστους συναλλαγών ώστε να βρεθεί το σημείο ισορροπίας για την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς. Αντίστοιχα με την προηγούμενη περίπτωση, το αυξημένο κόστος συναλλαγών αναγκάζει τον πωλητή να μειώσει το ζητούμενο τίμημα καθώς βρίσκεται σε θέση ανάγκης.

3.    Εισαγωγή φόρου υπεραξίας 20% στα ακίνητα που θα αποκτηθούν από 1/1/14 αν και εφόσον πωληθούν στη συνέχεια. Ο φόρος αυτός μειώνεται κατά 10% ανά πενταετία ώστε να ενθαρρύνονται οι μακροπρόθεσμοι αγοραστές.Παράλληλα, αυτό το μέτρο ενθαρρύνει να αναγράφεται στο συμβόλαιο η πραγματική τιμή της μεταβίβασης.

4.    Μείωση του φόρου κληρονομιάς στο 1% της εμπορικής τιμής του ακινήτου για συγγένεια α΄ βαθμού, 3% για β’ βαθμού και 5% για γ’ βαθμού και άνω. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές ο φόρος κληρονομιάς ξεπερνά την εμπορική αξία ενός ακινήτου καθώς οι υψηλοί συντελεστές και οι υψηλότερες των εμπορικών τιμών αντικειμενικές αξίες οδηγούν σε μείζονες στρεβλώσεις.

5.    Εισαγωγή Ενιαίου Φόρου Ακινήτων στα αστικά ακίνητα και οικόπεδα ύψους 0,25% (σε σχέση με το σημερινό 3% που ισχύει για πολλά εξ’  αυτών) από το πρώτο ευρώ επί της εμπορικής τιμής (δηλ. της νέας αντικειμενικής) χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση.

6.    Έκπτωση του ποσού του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων από το φορολογητέο εισόδημα για την κύρια κατοικία μέχρι τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα, ώστε για τις μικρές κύριες κατοικίες ο φόρος να διαμορφώνεται τελικά περίπου στο 0,15%. Αυτό ισοδυναμεί με 150 ευρώ για ακίνητο εμπορικής αξίας 100 χιλιάδων ευρώ.

7.    Φόρος ύψους 0,1% επί της εκτιμώμενης εμπορικής τιμής στα αξιοποιήσιμα αγροτεμάχια και εκτός σχεδίου οικόπεδα. Για τα ακίνητα αυτά ο φόρος είναι χαμηλότερος επειδή δεν έχουν όλες τις παροχές που απολαμβάνουν τα αστικά ακίνητα από τις δημόσιες αρχές. Ένα χωράφι με αντικειμενική αξία 50 χιλιάδων ευρώ θα πληρώσει τελικά 50 ευρώ.

8.    Μεταβίβαση των εσόδων από τη φορολόγηση ακινήτων στους Δήμους και ισόποση μείωση της επιχορήγησής τους από το Κράτος (επιτυγχάνεται έτσι άμεση λογοδοσία των ΟΤΑ στους δημότες). Επίσης, στους ΟΤΑ μεταβιβάζονται και τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης, κληρονομιάς και υπεραξίας ακινήτων.

9.    Ισχύς του πόθεν έσχες για την εμπορική τιμή (δηλ. τη δηλούμενη στο συμβόλαιο). Σήμερα συμβαίνει το παράδοξο να αγοράζει κανείς ένα διαμέρισμα που έχει αντικειμενική αξία 70 χιλιάδες ευρώ προς 40 χιλιάδες ευρώ και να πρέπει να δικαιολογήσει εισόδημα για 70 χιλιάδες ευρώ συν τους φόρους!

10.  Κατάργηση όλων των άλλων φόρων στα ακίνητα με συνταγματική κατοχύρωση.

Τα προσδοκώμενα έσοδα από τη φορολόγηση των ακινήτων με τις παραπάνω συνθήκες εκτιμώνται σε 1,4 δισ. ευρώ. Η αγορά ακινήτων δεν αντέχει μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση. Το κράτος οφείλει να γίνει πιο αποτελεσματικό και να περιορίσει τις δαπάνες του. Πάνω από όλα, το προτεινόμενο πλαίσιο είναι απλό, κατανοητό, λειτουργικό, φιλικό προς την αγορά ακινήτων και περιορίζει τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις και οικονομικές και κοινωνικές στρεβλώσεις που δημιουργούν τα υφιστάμενα μέτρα.

Comments Off on Η υπεύθυνη και ολοκληρωμένη πρόταση της Χρυσής Αυγής για την προστασία αγοράς ακινήτων.

Filed under Οικονομία

Comments are closed.