Με τα κοιτάσματα του Ιονίου και της Κρήτης όχι μόνο ξεχρεώναμε, αλλά γινόμασταν και ένα ισχυρό οικονομικά κράτος

You are here:
Go to Top
%d bloggers like this: