ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Πέρα από το δέος και το θάμβος που προκαλεί το θείον, η Ελληνική θρησκεία εμφανίζεται ως μία ευρύτατη συμβολική κατασκευή, σύνθετη αλλά με συνοχή, που επιτρέπει στη σκέψη, όπως και στο συναίσθημα, να εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδά της, περιλαμβανομένης της λατρείας. Ο μύθος παίζει κι αυτός τον ρόλο του σ’ αυτό το σύνολο, όπως…

Ο πόλεμος και το αξιακό του σύστημα στην Αρχαία Ελλάδα (Μέρος 2ο)

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ Για τους αρχαίους Έλληνες η υπεράσπιση της Πατρίδας, ήταν το κύριο καθήκον. Το γεγονός και μόνον ότι μια αρχαία πόλη ήταν και αυτόνομο κράτος, δημιουργούσε στον πολίτη την αίσθηση της ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες του, τα ιερά και τους τάφους των προγόνων του.  Έτσι εκτιμούταν ιδιαιτέρως το θάρρος του πολεμιστή, ενώ…

Ο πόλεμος και το αξιακό του σύστημα στην Αρχαία Ελλάδα (Μέρος 1ο)

Ο πόλεμος στην αρχαία Ελλάδα, καθώς  και οι αντιλήψεις και οι πρακτικές που τον συνόδευαν  είναι ένα από τα σημαντικότερα και πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια του ελληνικού πολιτισμού. Αυτές τις αντιλήψεις και πρακτικές θα δούμε παρακάτω και το πώς συνδέονται με τις θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτικές αξίες των αρχαίων Ελλήνων σε τρεις συνέχειες.