Επαναστάτης με αιτία

  Στις μέρες μας οι λέξεις αρχίζουν να χάνουν το νόημά τους, ή μάλλον οι άνθρωποι χάσανε την ικανότητα να διακρίνουν την έννοια της κάθε λέξης. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Ένας παράγων είναι και η χρησιμοποίηση της εκάστοτε λέξης για προπαγανδιστικούς σκοπούς.