8.000 ευρώ το μήνα o κάθε μισθοφόρος της Task Force!

  Συνολικά 2.800 ευρώ αμοίβονται “στο χέρι” και πάνω από 5.000 ως έξοδα κίνησης και διαμονής, ο καθένας από τα εκατοντάδες μέλη της Task Force στην Ελλάδα, όπως επιβεβαιώνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “για την τεχνική βοήθεια που παρέχουν στη χώρα μας”.