ΑΝΑΛΥΣΗ: Τα σχέδια της Νέας Τάξης και η νομοτελειακή Νίκη των Εθνικιστών

  Νόμος είναι η Φύση! Το κομμουνιστικό δόγμα πρεσβεύει ότι υπάρχουν παγιωμένοι Ιστορικοί Νόμοι που ρυθμίζουν απαρέγκλιτα την εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Αντιθέτως, ο Εθνικισμός βασίζεται στη μετουσίωση της φυσικής αλήθειας σε Ιδέα. Οικοδομεί την ανθρώπινη κοινωνία ακολουθώντας θεμελιώδεις Φυσικές Αρχές.