Δραστηριότητες Τοπικής Θεσσαλονίκης

  Τα τελευταία χρόνια, στα χωριά του δήμου Βόλβης, Ασπροβάλτα, Σταυρό και Βρασνά, παρατηρείται μαζική εισροή αλλοδαπών-λαθρομεταναστών, οι οποίοι επιδίδονται στο λαθρεμπόριο διαφόρων ειδών.  Η δραστηριότητα αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμη περισσότερο το πενιχρό εισόδημα των νόμιμων Ελλήνων επιχειρηματιών και να οδηγούνται σε πλήρη απόγνωση οι νόμιμοι πλανόδιοι μικροπωλητές.