Ιδεολογική και πολιτιστική αντεπίθεση

Το καθεστώς της Μεταπολίτευσης, το οποίο επιβλήθηκε στον τόπο το 1974, εκτός από τον φόβο, την δυσπιστία και την σύγχυση που καλλιέργησε ενδόμυχα στις ψυχές των Ελλήνων όλα αυτά τα χρόνια, απέδειξε και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό: ότι το καθεστώς αυτό δεν έχει μόνο την οικονομική δύναμη και την πολιτική εξουσία, όπως αυτή εκφράζεται από…