Άγνωστες μορφές του Ελληνισμού: Νικόλαος Νικολαΐδης

Ένας καθηγητής πανεπιστημίου που πάνω απ’ όλα ήταν Έλληνας   Ο Χριστόδουλος Νικολαΐδης καταγόταν από την Φιλιππούπολη της Ανατολικής Ρωμυλίας. Όταν έμαθε για την κήρυξη της επανάστασης το 1821, ξεκίνησε από την Ελβετία όπου διέμενε για την Πελοπόννησο ως εθελοντής, για να βοηθήσει και αυτός με τις μικρές του δυνάμεις για την απελευθέρωση της σκλαβωμένης…