Εθνοπροδοτική αδιαφορία για την καταπάτηση της συνθήκης της Λωζάννης

Η Συνθήκη της Λωζάννης που υπογράφτηκε  την 24η Ιουλίου 1923 είναι μια πολυμερής Διεθνής Σύμβαση, η οποία τέθηκε υπό την προστασία της Τουρκίας από την μια πλευρά και υπό την προστασία της Μεγ. Βρετανίας, Γαλλίας, Ιαπωνίας, Ιταλίας, Σερβίας, Ρουμανίας και Ελλάδας από την άλλη. Δηλαδή η Τουρκία ήταν μόνη αντισυμβαλλόμενη απέναντι σε 6 χώρες μεταξύ των…