Η κοινωνική υπόσταση και συνεισφορά των Ενόπλων Δυνάμεων

Ένα σύνολο ατόμων χαρακτηρίζεται ως κοινωνική ομάδα όταν: α. Επικρατούν σταθερές σχέσεις μεταξύ των ατόμων που τη συγκροτούν. β. Κάθε άτομο έχει συνείδηση της ομάδας και των συμβόλων της. Δηλαδή υπάρχει μία στοιχειώδης δομή και οργάνωση και μία ψυχολογική βάση στη συνείδηση των μελών της. Εκείνο που διακρίνει τις Ένοπλες Δυνάμεις από τις άλλες κοινωνικές ομάδες είναι η διάρθρωσή…