«Του μπάρμπα-Γιάννη του μπεκρή, μην του μιλάτε το πρωί…»

  Η περίπτωση του Γιάννη Μπουτάρη είναι χαρακτηριστική του ότι πράγματι στην δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και από το πουθενά της ανυπαρξίας κάποιος μπορεί να βρεθεί ψηλά. Ένας πρώην αλκοολικός, λοιπόν, ο Μπουτάρης κατόρθωσε -γιατί όντως περί κατορθώματος πρόκειται- να γίνει δήμαρχος στην Θεσσαλονίκη και να εξευτελίσει κάθε έννοια σοβαρότητας.