Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της “Νικαιώτικης Αυγής”

  Το πρώτο φύλλο της Νικαιώτικης Αυγής είναι πλέον γεγονός. Πρόκειται για ακόμα μια προσπάθεια διαφωτισμού και πραγματικής ενημέρωσης των συμπολιτών μας. Ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα κύρια γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα αλλά και στην πόλη μας.