ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σας παραθέτουμε παρακάτω τροπολογίες, τις οποίες έφερε ο ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, προς ψήφιση στο νομοσχέδιο, το οποίο συζητείται στην ολομέλεια αυτές τις ημέρες.