Για αυτό έχουν βάλει την Θράκη στο μάτι!

Πλούσια κοιτάσματα στην Θράκη δείχνει νέα μελέτη του ΙΓΜΕ Νέα κοιτάσματα μη συμβατικού αερίου στην Θράκη και την Ήπειρο φέρνει στο φως μελέτη του ΙΓΜΕ. Η μελέτη έγινε για να εξεταστεί η ύπαρξη ή όχι δομών στο ελληνικό έδαφος μη συμβατικού φυσικού αερίου και πετρελαίου, τα shale gas και shale oil, δηλαδή το φυσικό αέριο και…