Τελεύτα ἄλυπος

Τα χρόνια της λεγόμενης οικονομικής κρίσης στην Πατρίδα μας ξεδιπλώθηκε η παρακμή και η σήψη τόσο του λεγόμενου ατομικισμού, στον οποίο είχε αφεθεί η πλειοψηφία των Ελλήνων, όσο και του ίδιου του πολιτικού συστήματος με την μορφή που έχει.