Κατάθεση στεφάνου για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Καβάλας

Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Καβάλας από τους Βουλγάρους και του εορτασμού του πολιούχου της πόλης Αποστόλου Παύλου, πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνου από την Τ.Ο. Καβάλας στο Ηρώο της πόλης.