Τον κατήφορο της ελληνικής οικονομίας ακολουθούν και οι συστημικές τράπεζες

Το τραπεζικό σύστημα είναι παγκοσμίως το μέσο που συντονίζει όλη την οικονομική δραστηριότητα μιας χώρας, σήμερα στην Ελλάδα μετά από τις καταστροφικές πολιτικές των αριστεροδεξιών κομμάτων η κατάσταση των τραπεζών επιδεινώνεται καθημερινά όλο και πιο πολύ στραγγαλίζοντας την οικονομία και παραδίνοντας την εμπράγματη ιδιωτική και δημόσια περιουσία των Ελλήνων στους επιθετικούς κερδοσκόπους και τους διεθνείς τοκογλύφους