Ένας Εθνικιστής Ενάντια στην Ε.Ε. στα 1963! Δ. Βεζανής για την ένταξη της Ελλάδος στην κοινή αγορά

Ο Δημήτριος Βεζανής υπήρξε μία από τις πλέον εξέχουσες μορφές του μεταπολεμικού Ελληνικού Εθνικισμού.

Υπήρξε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Μονάχου και το 1926, σε ηλικία 24 μόνο ετών,  όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, έγινε καθηγητής της Γενικής Πολιτειολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και του Συνταγματικού Δικαίου στην Πάντειο Σχολή. Καθηγητής Πανεπιστημίου, πολιτικός επιστήμονας, πολιτειολόγος, συνταγματολόγος και Εθνικιστής. Ήταν συνεργάτης στην νεότητά του της εφημερίδας Ο Εθνικοσοσιαλιστής, που εξέδιδε από το 1934 το πολιτικό κόμμα Οργάνωση Εθνικοφρόνων Σοσιαλιστών.

Το 1946 συμμετείχε στις εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής Πειραιώς με το Κόμμα των Χιτών. Αυτά για κάποιους, οι οποίοι θέλουν σύμφωνα με την μικροπολιτική τους να αλλοιώνουν προσωπικότητες και τις πεποιθήσεις ανθρώπων, οι οποίοι άφησαν στην χώρα μας βαθύ το αποτύπωμα του ιδεολογικού τους λόγο.

Αφορμή για την αναφορά αυτή ένα ακόμη έξοχο άρθρο του Πολίτη Π.Λ. Παπαγαρυφάλλου στην εφημερίδα “Ελεύθερη Ώρα της Κυριακής”, με τίτλο “Οι ολέθριες συνέπειες της ΕΟΚ (νυν ΕΕ) υπό το φως της ΕΔΑ και του Εθνικισμού του Δ. Βεζανή”.

Όπως μας παραθέτει λοιπόν, ο κ. Παπαγαρυφάλλου έγραφε στα 1963 για την ένταξη της Ελλάδος στην λεγομένη κοινή αγορά της Ευρώπης, ένταξη για την οποία οι διαδικασίες είχαν αρχίσει από το 1959 με πρωτοβουλία της κυβερνήσεως της ΕΡΕ:

“Επικίνδυνος συμμαχία είναι εκείνη ήτις ενσωματούται εις την λεγομένην κοινήν αγοράν. Η κοινή αγορά είναι η μάλλον επικίνδυνη γραμμή διότι αποτελεί μίαν βαθείαν επέμβαση εις την κυριαρχίαν και την οικονομικήν οργάνωσιν της ζωής της κοινωνίας και του λαού. Η ρύθμισις της οικονομικής ζωής, της κοινωνικής πολιτικής, των δημοσίων οικονομικών και των στρατιωτικών δυνάμεων αφαιρείται από το ελληνικό κράτος και μεταβιβάζεται ή επί τω επιεικέστερο συναποφασίζεται από ξένους”.

Στην συνέχεια παρατίθεται η απόλυτα τεκμηριωμένη θέση του ότι θα είναι μηδενική η επιρροή σε αυτήν την ευρωπαϊκή ένωση της Ελλάδος ένωση της οποίας η Πατρίδα μας θα είναι ουσιαστικά παρίας και υπήκοος. Αυτά έγραφε ένας Εθνικιστής στα 1963 και δυστυχώς σήμερα αποδεικνύονται πέρα για πέρα αληθινά.

1 Comment

Filed under ΙΣΤΟΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

One Response to Ένας Εθνικιστής Ενάντια στην Ε.Ε. στα 1963! Δ. Βεζανής για την ένταξη της Ελλάδος στην κοινή αγορά