ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ για φακέλωμα πολιτών!

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ MAZI ME ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.40΄, συνεδρίασαν η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υπό την προεδρία του Α΄Αντιπροέδρου της Βουλής και Προέδρου της Ειδικής Διαρκής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Τραγάκη

Η τοποθέτηση του Λαϊκού Συνδέσμου ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Το θέμα ημερήσιας διάταξης είναι η εξέταση α) της Πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών .

β) Της Πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, είναι ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων.

Comments Off on ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ για φακέλωμα πολιτών!

Filed under ΒΙΝΤΕΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Comments are closed.