Νέα ψέματα Σαμαρά όπως και το 2012 – Μόνη λύση η άμεση ανακήρυξη ΑΟΖ

Νέα ψέματα Σαμαρά όπως και το 2012 – Μόνη λύση η άμεση ανακήρυξη ΑΟΖ

Συχνά πυκνά ο Σαμαράς επαναφέρει, ξαναζεσταμένο, το «πιάτο» με την ΑΟΖ που δήθεν θα ανακηρύξει, παρότι εδώ και χρόνια δεν έχουμε περάσει από το «ΘΑ» στην πράξη. Τελευταία πράξη στα ψέματα Σαμαρά είναι η συνάντηση στην Αίγυπτο μεταξύ Σαμαρά – Ανα(ν)στασιάδη και Αλ Σίσι, όπου προπαγανδίζεται η «επίσπευση των διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση των μεταξύ τους ΑΟΖ».

Το αστείο της όλης υποθέσεως είναι ότι η «επίσπευση» αυτή έρχεται την ώρα που το Barbaros παραβιάζει κατά το δοκούν την Κυπριακή ΑΟΖ και οι αμερικανοί  ποιούν την νήσσαν, μεταθέτοντας τις προφανείς παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου από πλευράς των τούρκων στον Γ.Γ. του ΟΗΕ. Βεβαίως η στάση αυτή των αμερικανών ήρθε ως απόρροια της υποχωρητικότητας των ελλαδικών κυβερνήσεων, οι οποίες μονίμως υποχωρούν εμπρός στην τουρκική επιθετικότητα.

Προπαγανδίζεται η «επίσπευση διαπραγματεύσεων», ενώ ουσιαστικά το μόνο που χρειάζεται η ανακήρυξη της ΑΟΖ. Ο Σαμαράς μέσω των υποτιθέμενων «διαπραγματεύσεων» προσπαθεί για άλλη μία φορά να ξεγελάσει τους Έλληνες, μεταθέτοντας στο διηνεκές τις υποσχέσεις του. Ο Σαμαράς είναι άτολμος και δεν είναι διατεθειμένος να κάνει πράξει το προφανές, δηλαδή την ανακήρυξη ΑΟΖ.

Αν πραγματικά ήθελε να ανακηρύξει ΑΟΖ, θα μπορούσε να φέρει προς συζήτηση την πρόταση νόμου που έχει καταθέσει η Χρυσή Αυγή, η οποία βρίσκεται στα συρτάρια των υπουργών του εδώ και δύο χρόνια. Σας την θυμίζουμε:

Πάγια θέση του ΛΑΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι ότι η Ελλάς πρέπει να ασκεί τα νόμιμα κυριαρχικά δικαιώματα που της παρέχει το Διεθνές Δίκαιο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί σαφές μήνυμα στη διεθνή κοινότητα ότι το Ελληνικό Κράτος είναι αποφασισμένο να περιφρουρήσει την ανεξαρτησίκα του και τα νόμιμα δικαιώματά του με κάθε τρόπο και μέσο. Για το λόγο αυτό, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματός μας, τηρώντας μία από τις κεντρικές προεκλογικές εξαγγελίες για την ανάγκη αξιοποίησης του ενεργειακού πλούτου της χώρας μας το συντομότερο δυνατόν, κατέθεσε την Δευτέρα στη Βουλή μία ιστορική πρόταση νόμου, την πρώτη από την ίδρυση του νεώτερου ελληνικού κράτους, για την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και (προ)καλεί άπαντες τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να την στηρίξουν και να την ψηφίσουν!

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Για την «Ανακήρυξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης από την Ελληνική Δημοκρατία»

Άρθρο 1

«Σκοπός και πεδίο εφαρμογής»

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται από το Μέρος V της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και συγκεκριμένα από τα άρθρα 55επ. σχετικά με την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Άρθρο 2

«Ορισμοί»

1.Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις αυτού έχουν την ακόλουθη έννοια:

α) «Σύμβαση»: η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία κυρώθηκε από τον Ν. 2321/1995.

β) «Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη»: η πέραν και παρακείμενη της χωρικής θάλασσας της Ελληνικής Δημοκρατίας περιοχή, τα όρια της οποίας καθορίζονται στο άρθρο 3 και η οποία υπάγεται στο ειδικό νομικό καθεστώς που καθιερώνεται στο Μέρος V της Σύμβασης, δυνάμει του οποίου τα δικαιώματα και οι δικαιοδοσίες της Ελληνικής Δημοκρατίας ως παράκτιου Κράτους και τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των άλλων κρατών διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης.

γ) «Ζωντανοί πόροι»: περιλαμβάνουν ψάρια και οποιασδήποτε άλλης μορφής υδρόβια ζωή, εκτός των καθιστικών ειδών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 77 της Σύμβασης.

γ) «Μη ζωντανοί πόροι»: οι διάφοροι μεταλλευτικοί και άλλοι μη ζώντες πόροι που κατά κανόνα βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας ή κάτω απ’ αυτόν.

δ) «Ναυτικό μίλι»: απόσταση χιλίων οκτακοσίων πενήντα δύο μέτρων.

2. Ορισμοί οι οποίοι δεν έχουν διαφορετικά ερμηνευθεί στο παρόν άρθρο θα έχουν την έννοια που δίδει σ’ αυτούς η Σύμβαση και σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ του παρόντος Νόμου και της Σύμβασης, υπερισχύει η ερμηνεία της Σύμβασης.

Άρθρο 3

«Κήρυξη και καθορισμός ορίων της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης»

1.Κηρύσσεται Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, το εξωτερικό όριο της οποίας εκτείνεται μέχρι την απόσταση των 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης.

2.Ελλείψει συμφωνίας οριοθέτησης με γειτονικά κράτη των οποίων οι ακτές είναι παρακείμενες ή αντικείμενες με τις ελληνικές ακτές, το εξωτερικό όριο της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μέση γραμμή, κάθε σημείο της οποίας απέχει ίση απόσταση από τα εγγύτερα σημεία των γραμμών βάσης (τόσο ηπειρωτικών όσο και νησιωτικών) από τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης.

3.Τα ακριβή όρια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης θα γνωστοποιούνται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπως τα όρια αυτά διαμορφώνονται ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιοχές και με τις ενδεχόμενες συμφωνίες οριοθέτησης σύμφωνα με τις πρόνοιες των παραγράφων 1 και 2.

Άρθρο 4  

«Δικαιώματα, δικαιοδοσία και υποχρεώσεις της Ελλάδος στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη»

1. Στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, η Ελληνική Δημοκρατία ασκεί:

α) κυριαρχικά δικαιώματα που αποσκοπούν στην εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, ζωντανών ή μη, των υπερκείμενων του βυθού της θάλασσας υδάτων, του βυθού της θάλασσας και του υπεδάφους αυτού, ως επίσης και με άλλες δραστηριότητες για την οικονομική εκμετάλλευση και εξερεύνηση της ζώνης, όπως η παραγωγή ενέργειας από τα ύδατα, τα ρεύματα και τους ανέμους.

β) δικαιοδοσία, όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα της Σύμβασης σχετικά με:

i) την εγκατάσταση και χρησιμοποίηση τεχνητών νήσων, εγκαταστάσεων και κατασκευών.

ii) τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα.

iii) την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

γ) άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Σύμβαση.

2. Η Ελληνική Δημοκρατία, κατά την ενάσκηση των δικαιωμάτων της και την εκτέλεση των υποχρεώσεών της, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τις διατάξεις της Σύμβασης, στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη, λαμβάνει υπόψη της τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων Κρατών και ενεργεί κατά τρόπο συνάδοντα με τις διατάξεις της Σύμβασης.

3) Τα δικαιώματα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο αναφορικά με το βυθό της θάλασσας και το υπέδαφος θα ασκούνται σύμφωνα με το Μέρος VI της Σύμβασης-Διατάξεις περί Υφαλοκρηπίδας.

Άρθρο 5

«Δικαιώματα και υποχρεώσεις των άλλων κρατών στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη»

Στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Ελληνικής Δημοκρατίας, τα άλλα Κράτη απολαμβάνουν τα δικαιώματα και υπόκεινται στις υποχρεώσεις που προβλέπει η Σύμβαση. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους αυτών, λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και συμμορφώνονται με τους νόμους και τους Κανονισμούς που υιοθετούνται απ’ αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης και τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, στην έκταση που αυτοί δεν είναι αντίθετοι με το σχετικό μέρος της Σύμβασης.

Άρθρο 6

«Διατήρηση των ζωντανών πόρων»

Με κοινή απόφαση των Υπουργών: α) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και β) Ναυτιλίας και Αιγαίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο επιτρεπτός όγκος και τα είδη αλιεύματος των ζωντανών πόρων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Άρθρο 7

«Εξερεύνηση και εκμετάλλευση των ζωντανών ή μη πόρων»  

1.Κανένα πρόσωπο δεν προβαίνει μέσα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη σε αναζήτηση, έρευνα ή εκμετάλλευση των ζωντανών ή μη πόρων, χωρίς να έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. α) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, τότε εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 7,8,9 και 10 του άρθρου 12Α Νόμου 2289/1995 όπως ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 8

«Έναρξη της ισχύος»

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

Αθήνα, 08-10-2012

Σχετικά με το ζήτημα, το Γραφείο Τύπου της Χρυσής Αυγής, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Πριν από 2,5 χρόνια ο Σαμαράς έλεγε προεκλογικά ψέμματα ότι θα ανακηρύξει την ελληνική ΑΟΖ για να κλέψει τις ψήφους των Ελλήνων πατριωτών.

Μέσα σε αυτό το τεράστιο χρονικό διάστημα δεν έκανε απολύτως τίποτα και σήμερα πανηγυρίζει πάλι προεκλογικά διότι… σε μέλλοντα χρόνο, ο οποίος όμως δεν προσδιορίζεται, ενδέχεται να ξεκινήσουν συζητήσεις χωρίς καμία απολύτως δέσμευση από κανέναν και πάλι μόνο για ψηφοθηρικούς λόγους.

Την ίδια ώρα ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδος παραμένει αναξιοποίητος και ουσιαστικά έχει δεσμευτεί από την διεθνή τοκογλυφία. Βασική κίνηση που οφείλει να κάνει ένα σοβαρό κράτος είναι η ψήφιση νόμου για την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Συγκεκριμένη πρόταση νόμου έχει κατατεθεί εδώ και δύο χρόνια στο υπουργείο Εξωτερικών από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Χρυσής Αυγής. Ποτέ η ψοφοδεής κυβέρνηση Βενιζέλου – Σαμαρά δεν τόλμησε και δεν θα τολμήσει να κάνει αυτό το βήμα.

Απαιτείται μια πραγματική εθνική ηγεσία με πυρήνα τον Λαϊκό Σύνδεσμο για να ξαναγίνει η Ελλάς εθνικά κυρίαρχο κράτος.

Χρυσή Αυγή – Γραφείο Τύπου

Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/index.php/enimerosi/view/nea-psemata-samara-opws-kai-to-2012-monh-lush-h-amesh-anakhrujh-aoz#ixzz3IaRPHTFI

Comments Off on Νέα ψέματα Σαμαρά όπως και το 2012 – Μόνη λύση η άμεση ανακήρυξη ΑΟΖ

Filed under ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Comments are closed.