“Νεότουρκοι – Ντονμέ”: Ποιοι είναι οι δημιουργοί της Νέας Τουρκίας

΅Νεότουρκοι - Ντονμέ”: Ποιοι είναι οι δημιουργοί της Νέας Τουρκίας

Ουδείς από τους ιστορικούς, που ασχολούνται με την Μικρασιατική καταστροφή δεν αναφέρεται στο ΓΕΓΟΝΟΣ ότι το κίνημα των νεοτούρκων, που ευθύνεται για την σφαγή και τον ξεριζωμό εκατομμυρίων Ελλήνων, ήταν έργο κυρίως των εβραϊκής καταγωγής Οθωμανών υπηκόων, των “ντονμέ”. Δεν λένε ούτε μια λέξη για την εβραϊκή καταγωγή του Κεμάλ Ατατούρκ. Σχετικά με τους νεότουρκους αξίζει να αναφερθούμε σε ένα σημείο του βιβλίου ενός πολύ γνωστού καθηγητού. Από το βιβλίο αυτό πολύ χαρακτηριστική είναι η συνομιλία που είχε ο Βασιλεύς Γεώργιος πριν τους Βαλκανικούς Πολέμους, τον Ιούλιο του 1912 με τον Αυστριακό επιτετραμμένο στην Αθήνα Πρίγκηπα Αιμίλιον Φύρστεμπεργκ. Η συνομιλία αυτή υπάρχει στο βιβλίο του καθηγητού Ενεπεκίδη “Η ΔΟΞΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΧΑΣΜΟΣ”, που στηρίζεται στα μυστικά αρχεία της Αυτοκρατορίας της Βιέννης. Το απόσπασμα που θα ακολουθήσει είναι από την σελίδα 229 του βιβλίου και είναι μέρος της αναφοράς προς την κυβέρνησή του, του Αυστριακού Πρίγκηπος:

“Και περί των Νεοτούρκων, γενομένης συζητήσεως, εξεφράσθη ο Έλλην βασιλεύς με οργήν και πικρίαν:

-Ο τρόπος, είπε, και αι μέθοδοι με τας οποίας μετεχειρίσθησαν τον Ελληνισμόν είναι αυτόχρημα ανάξιοι ανθρώπων! Επί τέλους τι είδους προσωπικότητες είναι αυτές που διευθύνουν τώρα εις την Κωνσταντινούπολιν; Μια ομάς ανθρώπων σημιτικής καταγωγής που μόλις προ ολίγου εχρειάσθη να γίνουν μουσουλμάνοι… Ουδείς έβλαψε την περιωπήν του Καλιφάτου περισσότερον από τους τωρινούς δυνάστας”.

Όπως αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, οι σχέσεις των Τούρκων με τους Εβραίους δεν είναι σημερινές και γι’ αυτό σε όσους γνωρίζουν Ιστορία δεν προξενεί εντύπωση η πολύπλευρη συμμαχία της Τουρκίας με το Ισραήλ.

1 Comment

Filed under ΙΣΤΟΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

One Response to “Νεότουρκοι – Ντονμέ”: Ποιοι είναι οι δημιουργοί της Νέας Τουρκίας