Σαν σήμερα…

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

download1823: Το Ναύπλιο ορίζεται ως έδρα της Ελληνικής κυβέρνησης.

210px-Otto_of_Greece1833: Φθάνει στην Ελλάδα ο πρώτος βασιλεύς αυτής Όθων, μαζί με την Αντιβασιλεία και ικανό αριθμό Βαυαρών στρατιωτών.

images (1)1923: Καθιερώνεται στην Ελλάδα το νέο Γρηγοριανό Ημερολόγιο, που θα ισχύσει από τις 16 Φεβρουαρίου. Έτσι, η 16η Φεβρουαρίου θα είναι η 1η Μαρτίου με το νέο ημερολόγιο.

1982: Ψηφίζεται στη Βουλή νομοσχέδιο για το μονοτονικό σύστημα.

Comments Off on Σαν σήμερα…

Filed under ΙΣΤΟΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Comments are closed.