Όταν ο Ηράκλειος αντικαθιστούσε το «Imperator Caesar, Augustus» με το «Βασιλεῦς»

Όταν ο Ηράκλειος αντικαθιστούσε το «Imperator Caesar, Augustus» με το «Βασιλεῦς»

Ο Νικόλαος Σβορώνος ήταν αριστερός, αλλά αυτό δεν τον εμπόδιζε στο όνομα ενός ανιστόρητου διεθνισμού να αμφισβητεί την ύπαρξη εθνικής συνείδησης στους Έλληνες μέσα στους αιώνες, μία συνείδηση που συνεχίστηκε αδιάκοπα επί χιλιάδες χρόνια και γράφει σχετικά:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ – «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ – ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»: Σελίς 61: «Οι Έλληνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δίπλα στο κοινό όνομα Ρωμαίος (Ρωμιός), που δίνεται σε όλους τους υπηκόους της Αυτοκρατορίας ανεξάρτητα από εθνολογική προέλευση, χρησιμοποιούν ήδη από τον 6ο αιώνα τον όρο Γραικός, παλαιό όνομα των Ελλήνων, όταν θέλουν να δηλώσουν την ελληνική τους εθνότητα.»

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι ο Ηράκλειος τον 7ο μ.Χ. αιώνα ήταν ο Αυτοκράτορας της Κωνσταντινουπόλεως που επέβαλε την Ελληνική γλώσσα ως την επίσημη γλώσσα του κράτους και αντικατέστησε σε επίσημα έγγραφα, επιγραφές και νομίσματα το «Imperator Caesar, Augustus» με το «Βασιλεῦς».

Comments Off on Όταν ο Ηράκλειος αντικαθιστούσε το «Imperator Caesar, Augustus» με το «Βασιλεῦς»

Filed under ΙΣΤΟΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Comments are closed.