Πολύ κλάμα στα κανάλια για τις άδειες καταδικασμένων για ληστείες, ούτε λέξη για τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής/Greek TV Sheds Tears Over Denial of Prison Leave for Convicted Robbers, Not One Word About Golden Dawn MPs

You are here:
Go to Top
%d bloggers like this: