Ραγιάδες ΄μείς δεν είμαστε

Αποδίδουμε το δίκαιο έπαινο στους προγόνους μας της Επαναστάσεως του 1821, σ’ αυτούς που πότισαν με το αίμα τους και με το δάκρυ της ψυχής τους την Λευτεριά της Ιερής μας γης, της ευλογημένης μας Πατρίδος. Σ’ αυτούς που πήραν τα όπλα και επαναστάτησαν ενάντια στον ζυγό του Οθωμανού δυνάστη.

Magnum Opus – «Το μεγάλο έργο» για την αντικατάσταση των ευρωπαϊκών πληθυσμών

Εδώ και ημέρες διαβάζω στην επικαιρότητα άρθρα, απόψεις και προσεγγίσεις τόσο στα ελληνικά δημόσια μεσα ενημέρωσης και δικτύωσης, όσο και στον ξένο τύπο, από τα οποία αισθάνεται κάποιος ότι η δυστυχής συγκυρία της ενσκύψασας πανδημίας ως άλλος πολιορκητικός κριός αναμένεται να διεμβολίσει αξίες και ελευθερίες που εγκατέστησαν αιώνες πλέον τις σύγχρονες κοινωνίες ως κράτη δικαίου…