Σαμαράς story: Μετά τις μαρίνες και τα αεροδρόμια στους τούρκους

“Ότι πάρεις εκατό” φώναζαν κάποτε οι μανάβηδες στις λαϊκές αγορές τις μεσημεριανές ώρες προκειμένου να ξεπουλήσουν την πραμάτεια και να μην χρειαστεί να την πάρουν πίσω. Ο πάγκος έπρεπε να αδειάσει. Έτσι και όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν απλώσει την “δημόσια” πραμάτεια τους και φωνάζουν στους ξένους “επενδυτές” προκειμένου να ξεπουλήσουν τα πάντα. Ο πάγκος γεμάτος…