Εθνικοί εχθροί στο πέρασμα του χρόνου

Μέρος 6 Οι απώτερες καταβολές των Αβάρων, ασπόνδων εχθρών της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Ελληνικού Έθνους, ευρίσκονται στις στέπες της Μογγολίας. Οι Άβαροι της Ευρώπης δεν ήσαν μία «συμπαγής» φυλετική ομάς κοινής καταγωγής και [Πλαίσιο κειμένου: πρώτος νομαδικός λαός ο οποίος σχημάτισε ισχυρή φυλετική ένωση στην κεντρική Ασία, τη «Μεγάλη Ορδή Σάκα» (Μα-αάκα-τα, Ma-Saka-ta), της…

Εθνικοί εχθροί στο πέρασμα του Χρόνου

Μέρος 5 Τις ποικίλες αρχέγονες μετακινήσεις ινδοευρωπαϊκών φυλετικών ομοσπονδιών στην Κεντρική  και Νότιον Ασία, έως την εμ­φάνιση των γνωστών μας Αβάρων (άλλως καταγεγραμμένων στις κινεζικές πηγές ως  Ρουράν ή Ζουάν – Ζουάν), ηκολούθησαν και άλλες νομαδικές ενώσεις, όπως οι Βού Σούν (Wusun / Wū-sūn), οι Χσιούνγκ Νού (ή Σιονγκ-νου), οι Γιούε Τσι (ή Γιουετσί ή …

Εθνικοί εχθροί στο πέρασμα του χρόνου

Μέρος 4 Ο τελευταίος ανεξάρτητος Βαυαρός δουξ, ο επιδεικτικώς θεοφοβούμενος Τασσίλος ο Γ’, κατεδικάσθη από τον Αυτοκράτορα Καρλομάγνο με την κατηγορία ότι είχε σχεδιάσει προδοτικώς ενέργειες  εναντίον του, με κρυφούς συμμάχους του τους Αβάρους, «αυτούς τους βρωμερούς ειδωλολάτρες». Παρά τις ειρηνικές πρεσβείες τους, ο Καρλομάγνος εξεκίνησε μιαν εκστρατεία εναντίον των Αβάρων το 791 μ. Χ.,…

Εθνικοί εχθροί στο πέρασμα του χρόνου

Μέρος  B’ Πρέπει να μας εντυπωθεί σαφώς κατά νουν ότι, οι ασιατικές στέπες απο την Μαντζουρία έως τον Ουράλη ποταμό, υπήρξαν έκπαλαι το λίκνον ποικίλων νομαδικών λαών [πολύ εντόνου και ταχείας κινητικότητος (λόγω της εφίππου ιδιότητός  τους), καθώς και λίαν αρειμανίου – φιλοπολέμου χαρακτήρος]. Λίκνον – εφαλτήριον,  από του οποίου εξορμούσαν οι πολεμόχαροι νομάδες προκειμένου…